سورس ربات سلف شماره یاب بادمجان رایگان 

دریافت سورس رایگان :
https://github.com/lil-MoS/badmjon


سفارش ساخت ربات ماهیانه 20 هزار تومان (همراه با تست رایگان)
سفارش از طریق آیدی تلگرام :

@LiL_MoS