لینک آموزش :

https://www.aparat.com/v/y8gtf

آیدی ربات :
SMSBOMBER01BOT