ارسال 5000 پیامک به شماره های دریافتی‼️

کاملا رایگان 🆓
قابلیت افزایش تعداد پیامک در بخش ویژه📨
توجه⚠️   توجه⚠️
استفاده از این ربات رایگان میباشد ولی برای دریافت سورس دارای هزینه است.

آیدی بات : http://t.me/SMSBOMBER01BOT

خرید سورس : @LiL_MoSتصاویر:


 


گیت هاب : Github.com/lil-mos